ગુરુવાર, 19 ફેબ્રુઆરી, 2015

યોગ સત્ર-ટાણા પ્રાથમિક શાળા, તા- શિહોર


વિવેકાનંદ કેન્દ્ર પાલિતાણા દ્વારા ટાણા પ્રાથમિક શાળા, તા- શિહોર ખાતે તા.૧૬/૦૨/૨૦૧૫ ના રોજ એક દિવસીય યોગ સત્રનું આયોજન કરવામાં આવેલ. જેમાં કુલ ૨૦૦ વિદ્યાર્થીઓએ ભાગ લિધેલ. શ્રી મહેશભાઈ ભાદરકા, નિતીનભાઈ ગોહિલ તેમજ એન. જે. દવેએ તજજ્ઞ તરીકેની સેવા આપેલ. જે વિદ્યાર્થીઓને યોગના ફાયદાઓ, સૂર્ય નમસ્કાર, આસનો તેમજ પ્રાણાયમની તાલિમ આપવામાં આવેલ. 3 ટિપ્પણીઓ:

 1. Virtual Sports & Online Casino in Nigeria
  Our Virtual Sports 메리트카지노 are powered by an integrated gaming platform. Play with the best odds, bonuses sbobet ทางเข้า and promotions across all casino games. Get 토토사이트 the  Rating: 4 · ‎7 votes

  જવાબ આપોકાઢી નાખો
 2. However, the spin created by the plastic wire would 솔카지노 trigger the coin to exit through the reject chute into the payout tray. This particular rip-off has turn into obsolete end result of} improvements in newer slot machines. Another obsolete technique of defeating slot machines was to make use of a light source to confuse the optical sensor used to count coins throughout payout. In the Eighties within the U.K., machines embodying microprocessors became common.

  જવાબ આપોકાઢી નાખો
 3. Moreover, our study was place to} successfully reduce the time required to detect and block IOG sites, which is the key thing} to stopping operators who evade enforcement by altering their URLs frequently. Despite the in depth ramifications of unlawful online gambling companies, actions taken by government authorities have had little effect in halting these operations. In order reduce back} the prevalence of IOG, the flexibility to detect malicious uniform resource locators 바카라 사이트 is crucial. This study proposes a novel system to analyse the traits of spam URLs, offering a method that can assist government agencies combatting cell IOG sites. As of November 2011, exclusion of gamers from gambling institutions is voluntary. If the person realises that their gambling activities start to trigger bother, they will flip to the Gaming Inspection and Coordination Bureau to ban them from getting into the on line casino.

  જવાબ આપોકાઢી નાખો